การคุ้มครองลิขสิทธิ์

การคุ้มครองลิขสิทธิ์ : tenocation.com

 

ข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์ tenocation.com ถือว่าเป็นทรัพยากรทางปัญญาล้วนเป็นสิทธิ์ของ tenocation.com และมีการปกป้องภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ที่มีผลบังคับใช้ทั่วโลก

 

เราไม่อนุญาตให้มีการทำซ้ำ ดัดแปลง คัดลอง หรือการใช้งานในเชิงพาณิชย์ของเนื้อหาเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก tenocation.com อย่างเป็นทางการถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

 

หากมีกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์, โปรดแจ้งเราที่ [email protected] โดยระบุรายละเอียดของเนื้อหาที่ถูกละเมิด, URL ที่เกี่ยวข้อง, และข้อมูลการติดต่อของท่าน เราจะเร่งดำเนินการตรวจสอบและจัดการกับเรื่องนี้

 

tenocation.com ไม่รับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้งาน และขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่ละเมิดสิทธิ์

 

สามารถติดต่อและแจ้งเหตุการณ์ละเมิดลิขสิทธิ์ได้ที่ : [email protected]